בחרו עמוד

 אם אנו לוקחים הלוואה דולרית למשל, הבנק לא ירצה להפסיד מהשינויים בשער המטבע. ולכן הוא יבצע הצמדה שער המט”ח.