בחרו עמוד

הלוואת גרייס חלקי היא בדומה לגרייס המלא, דוחים את התשלומים בגין המשכנתא. אך במקרה זה אנו משלמים את הריביות גם בתקופת הדחייה, כך שלאחר תקופת הדחיה לא היו לנו ריביות שנצברו ונתחיל לשלם רק על המשכנתא והצמדות.

הלוואת גרייס מלא זהו עוד אחד ממסלולי המשכנתא, שבמסגרתו דוחים את תשלומי המשכנתא למועד מאוחר יותר, אך המשכנתא ממשיכה לצבור ריביות והצמדות. כך שלאחר תקופת הדחיה מתחילים לשלם תשלומים שמגלמים הן את הריביות שנצברו והן את ההצמדות.