בחרו עמוד

הלוואת בלון חלקי – במסגרת מסלול משכנתא זה משולמים תשלומי הרבית בלבד, כך שבסוף התקופה משולמת הקרן + הצמדה.