בחרו עמוד

הלוואה חוץ בנקאית היא בעצם הלוואה שנותן אותה גוף חוץ בנקאי כגון – חברת ביטוח, חברת אשראי וכו’. הלוואות אלו ניתנות בדרך כלל בריבית גבוה יותר מהלוואת שניתן לקבל בבנק, אך כאשר ממצים את האשראי הבנקאי ניתן לפנות גם להפיק זה.