בחרו עמוד

 הבנק מצפה שיהיה שינויי במדד במהלך תקופת המשכנתא שלנו, ולכן אותו סכום שהלווה לנו היום לא יהיה שווה את אותו כוח קנייה בסוף תקופת המשכנתא. כמוכן הבנק צופה שגם משכורתנו תגדל באותה רמה, אך פועל לצערנו זה לא כך.

מדד מחירים לצרכן זהו המדד שנקבע בישראל כדי למדוד את שינויי המחירים, המדד מורכב מאינדקס של מוצרים, ביניהם- ביגוד, ירקות, דירות וכו’. המדד נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומפורסם כל ה-15 לחודש.