בחרו עמוד

דמי הסכמה משולמים למנהל, בגין הסכמתו להעביר את זכות השימוש בקרקע שהוא בעליה, לפעמים משתלם לשלם דמי היוון שהם יכולים לפטור אותנו מתשלום זה, בהתאם ליעוד הקרקע ובהתאם להחלטות מנהל.