בחרו עמוד

דמי היוון הם התמורה שמשולמת למנהל בגין הזכות השימוש שניתנה למחזיק בקרקע ששייכת למנהל, לפעמים שילום דמי היוון פוטר אותנו משילום דמי הסכמה אם נחליט למכור את הזכות השימוש לאחר.