בחרו עמוד

גרירת משכנתא הוא ההליך שנבצע אם נרצה להעביר את המשכנתא הקיימת על נכס אחד, אל נכס אחר שברשותנו מבלי צורך במחזור המשכנתא ותוך השארת אותם תנאים הקיימים על המשכנתא. הדבר כפוף לאישור הבנק שבו מתנהל המשכנתא ואישור גוף אחר אם קיימת הטבה מסוימת על המשכנתא מאותו גוף למשל זכאות. גרירת משכנתא איך? מתי?