בחרו עמוד

הארץ מחולקת לגושים, חלקות ותתי חלקות. כך שבגוש יש חלקות ובחלק מהחלקות יש תתי חלקות. כך שאין את אותו מספר גוש פעמיים ואין פעמיים את אותו המספר החלקה בתוך אותו גוש. הדבר נועד להקל על הרישום הקניין והליכי התכנון.