בחרו עמוד

כאשר הנכס נרשם  ברשם המשכונות, ולא בטאבו. והחזרנו את כל המשכנתא הבנק מודיע לרשם המשכונות שאין לו עוד זכות משכון על הנכס.