בחרו עמוד

בטוחה זהו בעצם הנכס שאנו רוצים למשכן על מנת שיהווה ביטחון לבנק, שכן אם לא נעמוד בתשלומים הנדרשים, בבנק יכול “בטוח” שיקבל את כספו לאחר מכירת הבטוחה. לא חייב להיות מקרקעין.