בחרו עמוד

אשראי זו בעצם הלוואה כספית שניתן לטווח זמן קצר, תמורת התחייבות הלווה להחזיר למלווה את ההלוואה בתוספת הריבית.

Share This
WhatsApp chat