בחרו עמוד

אשראי חוץ בנקאי בדומה לבנקים גם חברות הביטוח והאשראי נותנות הלוואה, מכספם. בדרך כלל הלוואות אלו בעלות ריבית גבוה בהרבה מהריבית בבנק, ורבים פונים לאפיק הזה כאשר הבנק לא מאשר להם הגדלת המסגרת בחשבונם.