בחרו עמוד

אישור זכויות – כאשר הקרקע אינה יכולה להירשם על שמנו בטאבו, כי היא עדיין בבעלות מנהל מקרקעי ישראל, או שהיא עדיין בתהליך הרישום אך טרם נשמה והיא נמצאת בחברה המשכנת. זהו אחד האישורים הנדרשים על מנת להוכיח שאנו נוכל להיות הבעלים של אותה הקרקע שברצוננו לרכוש. אישור זה מונפק הן מהמנהל או מהחברה המשכנת.