בחרו עמוד

אינפלציה, עליית מחירים במשק, בארץ נמדד על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומדווח ב15 לחודש כמדד המחירים לצרכן. זהו אחד הדברים שמסמלים גדילה של המשק, ולכן כל עוד אין היפר אינפלציה, הדבר טוב למשק.