בחרו עמוד

 

איחוד זכאויות  זהו הליך שמטרתו הגדלת הסבסוד שניתן על ידי משרד השיכון והבינוי, ניתן לבצע הליך זה רק לעולים חדשים שהם בעלי קשר משפחתי ואשר כל אחד מהם זכאי משרד השיכון והבינוי, ניתן לאחד עד 3 זכאים, והם צריכים בעליהם המשותפים של אותה דירה.

 

Share This
WhatsApp chat