בחרו עמוד

אחוז מימון הוא האחוז מסך שווי הנכס לפי הערכת שמאי מתאם הבנק, שהבנק יכול/רוצה להלוואת לך. בהתאם למגבלות של בנק ישראל. ניתן למרות המגבלות בתנאים מסוימים להגיע לאחוזי מימון של עד 80%, מבלי להיעזר במימון חוץ בנקאי EMI, וכ”ו.